← Tjänster

Vad är TPMS?

TPMS står för Tire pressure Monitoring system. Ett däcktryck övervaknings system som sänder lufttryck och temeperatur information till en radio-frekvens till en mottagare i din bil. Sytemet varnar dig vid en minskning av 25% lufttrycket i ett eller flera av däcken.

Vad säger lagen?

Alla bilar som tillverkas efter den 1 november 2014 måste vara utrustade med TPMS. Varje nytypad bil kommer att ha TPMS som standard efter 1 november 2012.
Vi är utbildade och har utrustning som krävs för att serva alla TPMS ventiler.