← Tillbaka

Kvalitet & Miljö

Vi på Nisses Däck är både kvalitets- och miljösäkrade. Vi tillämpar en hög miljöpolicy. Vår däckverkstad ska sträva efter att alltid söka lösningar för att minska miljöpåverkan. Vårt miljöledningssystem skall på ett systematiskt sätt ge oss kontroll över vår miljöpåverkan. Miljöarbetet följs upp och redovisas löpande.

Vi arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön på verkstaden genom inköp av ergonomiska arbetsredskap för att minska belastningen på personalen. Vårt hållbarhetsarbete handlar om så mycket mer än om sortering och återvinning, vi arbetar parallellt med CSR * där vi bland annat skänker pengar till Cancerforskningen.
* Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Däck har över 100 års utveckling, på senare tid har man breddat fokus från säkerhet till att även inkludera hållbarhet. Däcktillverkarna gör stora hållbarhetsframsteg i produktionsledet där man arbetar metodiskt med löpande förbättringar inom miljöområdet med bl.a. val av material mm.

Vår anläggning är relativt stor, det innebär att vi även har ett stort tak… Vi på Nisses Däck är stolta leverantörer till Eon då vi själva producerar el så det räcker och blir över. Vår Solcellsanläggning är en del i vår satsning för att göra så lite klimatavtryck som möjligt till kommande generationer.

Något som du säkert redan känner till är att det är lätt att tvätta bilen rätt. I vår miljövänliga gör-det-själv-hall separeras vattnet från olja och giftpartiklar. Smutsvattnet leds sedan till vattenreningsverken där det renas innan det släpps tillbaka ut i naturen igen. Nisses Däcks egna lilla kretslopp!

Som du säkert förstår arbetar vi På Nisses Däck aktivt med att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. I vårt miljöarbete ingår att vi har system och rutiner för vårt miljöarbete enligt godkända certifieringar. Regummering tillhör de miljömässigt bästa återvinningsalternativen för uttjänta däck. I huvudsak återvinns gummiråvaran från uttjänta däck genom att däcken mals till pulver eller granulat. Visste ni att ditt återvunna däck kan användas till:

  • Isoleringsmaterial
  • Fyllnadsmedel i färger och takbeläggningar
  • Golvmattor och golvplattor för ladugårdar, idrottsanläggningar, allmänna miljöer
  • Beläggning löparbanor
  • Lågbullrande vägbeläggningar
  • Bullerskärmar för trafikleder
  • ”Fötter” för trafikskyltar mm

Har du några fler tips på hur vi kan arbeta mer hållbart? Tveka inte att kontakta oss

Vår framtid är gemensam. Vi delar den tillsammans och skapar den tillsammans!